وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شب گذشته به طور سرزده از بخشهای مختلف مرکز درمان بستر داورزن و نیز پایگاه اورژانس 115 این شهر بازدید کرد.

به گزارش وبدا، مهندس نظرزاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان داورزن اظهار داشت : وزیر بهداشت در این بازدید نوروزی با توجه به قرارگرفتن داورزن در مسیر جاده بین المللی تهران – مشهد و عبور سالانه بیش از 20 میلیون زائر بارگاه ملکوتی رضوی و مسافر از این جاده، بر ارتقای این مرکز درمانی به بیمارستان مجهز و ارائه خدمات مطلوب تاکید کرد.

Donate Now

مبلغ: ریال
درگاه:

newsletter

All rights reserved for Seyyed Al-Shohada medical charity institution. Design & implementation by SRIco